Wniosek o zwrot kosztów podróży

Dodano: 2014-03-06 08:54:12
Zmodyfikowano: 2017-11-14 10:15:19
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 11207
 1. Należności świadków z tytułu kosztów podróży ustala sąd na podstawie wniosku:
  1) zwrot udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji publicznej;
  a) jeśli świadek przedłoży bilet w jedną stronę, to kwota przyznanej należności nie może przekroczyć dwukrotności dołączonego biletu,
  b) jeśli świadek wnioskuje o zwrot kosztów podróży w stronę powrotną w wysokości wyższej niż przedłożył bilet, to wniosek taki musi zawierać uzasadnienie żądania wyższej kwoty,
  c) jeśli świadek nie posiada dokumentu potwierdzającego odbycie podróży przedkłada oświadczenie zgodnie z 
  załącznikiem nr 3

  2) zwrot kosztów podróży samochodem prywatnym. W takim przypadku świadkowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, jednakże nie więcej niż stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - zgodnie z załącznikiem nr 3.
 2. Należności świadków z tytułu utraconego zarobku lub dochodu, związanego ze stawiennictwem w sądzie, przyznaje Sąd na wniosek świadka – zgodnie z załącznikiem nr 6. Na potwierdzenie utraconego zarobku lub dochodu świadek przedkłada:
  a) zaświadczenie z zakładu pracy o utraconym zarobku w danym dniu;
  b) w przypadku utraconego dochodu (przy prowadzeniu działalności gospodarczej) oświadczenie o utraconym dochodzie oraz zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej;
  c) oświadczenie podatkowe.
 
 
 
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Klag

Data wytworzenia informacji
28.07.2017 r.