Uwierzytelnianie dokumentów

Dodano: 2015-07-14 14:33:50
Zmodyfikowano: 2017-11-14 10:07:25
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 6281
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U.2014, poz. 1657 j.t.).
Zgodnie z treścią wymienionego rozporządzenia, na dokumencie sądowym sporządzonym w sądach z okręgu Sądu Okręgowego Świdnicy, autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu oraz na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej (dla notariuszy działających w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy) uwierzytelnia Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy lub upoważniony przez niego sędzia.
Na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.
Za każdy uwierzytelniony dokument wnosi się opłatę skarbową w wysokości 26 zł. (podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U.2014.1628 j.t.).
Opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Świdnicy:
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
Bank PKO S.A.  97 1240 1978 1111 0010 0166 5027
Wymagane dokumenty:
- oryginał dokumentu wymagającego uwierzytelnienia
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 26 zł.
Wnioski o legalizację dokumentów realizowane są w Oddziale Administracyjnym – pok. A-113 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 -15.30.
Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą - wyciąg z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U. 2014, poz. 1657 j.t. - Dział II, Rozdział 2 Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do użytku za granicą).
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Bawolska

Data wytworzenia informacji
14.07.2015 r.