Tłumacze Przysięgli

Dodano: 2012-03-09 12:50:08
Zmodyfikowano: 2015-01-19 09:42:38
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 11837
Warunki, tryb nabywania oraz utraty prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu reguluje ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 z późniejszymi zmianami).  
Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub pod adresem:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej 
ul. Zwycięzców 34
03-938 Warszawa
Sekretariat:
tel. 22 51 88 200
fax 22 51 88 206

Adres do korespondencji:
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Informacja dla biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych:
Informujemy, że od dnia 01.01.2015 r. wynagrodzenie za opinię biegłego i tłumaczenia przysięgłego wykonywane w ramach prowadzonej przez biegłych i tłumaczy działalności gospodarczej mogą być wypłacane bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Warunkiem wypłaty w kwocie brutto rachunku lub faktury, jest dostarczenie do Oddziału Finansowego  Sądu Okręgowego w Świdnicy, Plac Grunwaldzki 14 wypełnionego oświadczenia do celów podatkowych stanowiącego poniższy załącznik.
Powyższa informacja wynika z Interpretacji Ogólnej Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie możliwości zaliczenia, w określonych warunkach, przychodów wymienionych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście do źródła - działalność gospodarcza (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 maja 2014 r. - poz. 21).
 
Załączniki do pobrania:
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Bawolska

Data wytworzenia informacji
22.05.2012