Opłaty sądowe

Dodano: 2012-03-09 12:49:29
Zmodyfikowano: 2012-04-26 13:09:58
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 19630
Koszty i opłaty sądowe w sprawach cywilnych.
Formy płatności.
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się:
  1. w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu
    (zobacz numery rachunków bankowych Sądu Okręgowego w Świdnicy);
  2. w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu;
  3. w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru tzw. znaków opłaty sądowej, Przy czym maksymalna wysokość opłaty sądowej jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1500 zł. (zobacz godziny pracy kasy)
Zwolnienie od kosztów sądowych.
Wzór druku oświadczenia dla osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym - strona Ministerstwa Sprawiedliwośći - 
dostępny także w siedzibach:
  • sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejscowych,
  • sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejscowych i wydziałach zamiejscowych,
  • sądów apelacyjnych.
Zobacz także:
Koszty sądowe w sprawach cywilnych (akty prawne, wzory oświadczeń, formularze) - strona Ministerstwa Sprawiedliwości,
Pomoc prawna - dane teleadresowe instytucji udzielającej bezpłatnych porad prawnych na terenie Świdnicy i okolic.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Pietrzyk

Data wytworzenia informacji
26.04.2012