Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2012-03-09 12:36:33
Zmodyfikowano: 2017-07-28 11:01:22
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Odsłon: 28201
Biuro Obsługi Interesanta 
(na parterze przy wejściu do Sądu)
tel. 74 851 83 50
 
Godziny pracy Biura:
poniedziałek: 8.00 - 17.30
wtorek-piątek: 8.00 - 15.00
 
Zakres zadań Biura Obsługi Interesantów:
 • Udzielanie informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuowanie formularzy urzędowych, udostępnianie wzorów pism sądowych
 • Informowanie osób uprawnionych o stanie postępowania w sprawie na podstawie sądowych systemów informatycznych
 • Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych Sądu, jeżeli załatwienie spraw w Biurze nie jest możliwe
 • Udzielanie pomocy świadkom i pokrzywdzonym poprzez przez informowanie oraz,  w miarę możliwości, odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Udostępnianie informacji o  lekarzach sądowych , biegłych sądowych wpisanych na listę Sądu Okręgowego w/m (którzy udostępnili dane teleadresowe), tłumaczach przysięgłych, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka
 • Udostępnianie list kancelarii adwokackich, komorniczych, notarialnych
 • Informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości, lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej,
  a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych
 • Udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji oraz wydawanie broszur dotyczących tematyki mediacyjnej.
Pracownicy BOI  są uprawnieni do:
 • Udzielania informacji o rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Świdnicy
 • Przyjmowania pism procesowych
 • Udzielania informacji dotyczących wszczęcia postępowania
 • Informowania o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia
 • Wskazywania dokumentów, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
 • Udzielania informacji  dotyczących sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych i przyznanie pełnomocnika z urzędu
 • Informowania o wysokości opłat sądowych i kancelaryjnych, sposobach ich uiszczania oraz o numerach kont, na które należy je uiścić.
Pracownicy BOI  nie są uprawnieni do:
 • Udzielania porad prawnych (min. udzielania wskazówek co do sposobu załatwienia sprawy,  argumentowania przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy)
 • Sporządzania (dyktowania) treści pism procesowych
 • Interpretowania i wyjaśniania treści pism i orzeczeń sądowych
 • Ponaglania w celu szybszego rozpatrzenia sprawy oraz umożliwiania kontaktów z sędzią poza salą rozpraw
 • Wskazywania instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
Regulacje dotyczące pracy Biur Obsługi Interesantów:
 • Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • Regulamin Biura Obsługi Interesantów.
Za udzielenie informacji odpowiedzialni są:
 • Inspektor Agnieszka Biros
 • Inspektor Jolanta Czernicka
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Marcin Pernach

Data wytworzenia informacji
26.04.2012