Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dodano: 2012-04-13 10:03:57
Zmodyfikowano: 2015-07-09 14:02:10
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 16810
W Sądzie Okręgowym w Świdnicy biurowość w sprawach sądowych dotycząca przyjmowania i wysyłania korespondencji wykonywana jest na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. MS z dnia 31.12.2003 r. Nr 5, poz. 22 z póź. zm.) w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.
Pismo wpływające do sądu znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo (§14.1. w/w zarządzenia).
Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń (§15 w/w zarządzenia).
Kierownik sekretariatu przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu (innemu sędziemu) w celu wydania zarządzenia co do sposobu załatwienia pisma lub we własnym zakresie w zależności od treści pisma wydaje inne zarządzenia o charakterze administracyjnym (§16.1. w/w zarządzenia).
Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jego doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy (§18 w/w zarządzenia).
Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego i podległych Sądów Rejonowych w Sądzie Okręgowym w Świdnicy rozpoznają sędziowie wizytatorzy w ramach swoich zadań.  
W Oddziale Administracyjnym – Referacie Wizytacyjnym prowadzony jest wykaz skarg i wniosków, w którym zamieszcza się w szczególności informacje o dacie wpływu skargi lub wniosku oraz dacie zawiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o wyniku ich rozpatrzenia (§9.2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych).
Ponadto na podstawie § 34.1 pkt  4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U.2015, poz. 925)  Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Prezes i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Świdnicy rozpatrują skargi i wnioski dotyczące pracy sądu w ramach przyjęć interesantów.
Poniżej jednolite teksty ustaw o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i opłatach w sprawach karnych obowiązujące przy wnoszeniu do sądu pisma podlegającego opłacie.
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Danuta Tomtas

Data wytworzenia informacji
13.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.