Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Prezes

Dodano: 2008-12-18 20:31:09
Zmodyfikowano: 2018-10-10 13:30:46
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 31056
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy
Arkadiusz Rodziewicz - Sędzia Sądu Rejonowego w Świdnicy

Sekretariat Prezesa
Plac Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica
pok. nr A-113 - I piętro
tel: 74 851 82 48, fax: 74 851 82 70
Na spotkanie z Prezesem zainteresowane strony mogą umawiać się wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
Prezes Sądu:
  • kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.),
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów oraz asystentów sędziów,
  • powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  • dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  • wykonuje czynności administracji sądowej w stosunku do sądów rejonowych z obszaru właściwości okręgu oraz sprawuje nadzór nad działalnością tych sądów.
  • sprawuje nadzór nad działalnością wydziałów, w szczególności: karnym, karnym odwoławczym, penitencjarnym,
  • sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością kuratorskiej służby sądowej za pośrednictwem kuratora okręgowego  i jego zastępcy.
  • pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Dorota Pietrzyk

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.