Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Struktura Sądu -› Wydziały i sekcje -› III Wydział Karny
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

III Wydział Karny

Dodano: 2012-01-20 09:45:23
Zmodyfikowano: 2016-07-14 11:28:49
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 21301
Przewodniczący Wydziału
SSO Maciej Jedliński
 
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Jerzy Zieliński
 
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Jurek
tel. 74 851 82 91

Sekretariat pok. A-215
tel. 74 851 82 53, fax. 74 851 82 93
tel. 74 851 82 90, fax. 74 851 83 23
 
Sekcja do spraw wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sekretariatu
III Wydziału Karnego (realizuje także sprawy dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania)
Sekretariat pok . nr A-202 , tel. 74 851 82 39, fax. 74 851 82 06
 
Wydział III Karny jest właściwy rzeczowo w sprawach o:
1. zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych, m. in. o:
- zabójstwo, w tym ze szczególnym okrucieństwem, z wzięciem zakładnika, zgwałceniem
  albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, z użyciem
  materiałów wybuchowych,
2. występki określone w kodeksie karnym i innych ustawach szczególnych, m. in. o:
- dzieciobójstwo,
- zabójstwo eutanatyczne,
- aborcję, czyli przerwanie ciąży z naruszeniem przepisów ustawy,
- doprowadzenie kobiety ciężarnej do przerwania ciąży,
- nieumyślne spowodowanie śmierci,
- ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego następstwem jest śmierć człowieka,
- udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym,
- spowodowanie oraz sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu lub mieniu
  w wielkich rozmiarach mające postać pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo
  obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów wybuchowych albo innego
  gwałtownego wyzwolenia energii, gwałtownego wyzwolenia się energii jądrowej lub
  wyzwolenia promieniowania jonizującego,
- piractwo w komunikacji wodnej lub powietrznej,
- gwałt zbiorowy i gwałt ze szczególnym okrucieństwem,
- kwalifikowany rozbój,
- podrabianie, przerabianie polskiego lub obcego pieniądza, innego środka płatniczego
  albo dokumentu uprawniającego do otrzymania pieniędzy,
3. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, m. in. o:
- nadużycie zaufania w obrocie gospodarczym, którego następstwem jest szkoda
  majątkowa w wielkich rozmiarach,
- pranie brudnych pieniędzy,
4. przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne,
5. przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
6. przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, m. in. o:
- udzielenie małoletniemu środka odurzającego lub innej substancji psychotropowej,
- przywóz, wywóz wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa
  środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej w znacznej ilości.
7. uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
8. odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie,
9. odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskie,
10. spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, a w szczególności dotyczących Europejskiego Nakazu Aresztowania , ekstradycji, przejęcia i przekazania wyroków do wykonania.

 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Małgorzata Jurek

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.