Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Struktura organizacyjna -› Struktura Sądu -› Wydziały i sekcje -› I Wydział Cywilny
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

I Wydział Cywilny

Dodano: 2012-01-20 09:45:29
Zmodyfikowano: 2017-03-29 14:34:41
Opublikował: Andrzej Majchrzak
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 69723
Przewodniczący Wydziału
SSO Arkadiusz Marcia
 
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Jerzy Habaj
 
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Karwat
tel. 74 851 82 26
Sekretariat pok. nr A-028 , tel. 74 851 82 28, fax. 74 851 82 01
pok. nr A-026 tel. 74 851 82 05
pok. nr A-029 tel. 74 851 82 29
pok. nr A-030 tel. 74 851 82 28
pok. nr A-024 tel. 74 851 82 94
pok. nr A-025 tel. 74 851 82 34
 
Wydział I Cywilny rozpoznaje sprawy:
w trybie procesowym z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego:
 • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75.000 zł, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami,
 • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, w szczególności sprawy o ochronę dóbr osobistych, o rozwód, o separację, o ochronę praw autorskich i pokrewnych oraz roszczeń z prawa prasowego, za wyjątkiem spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni,
 • o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.  

  w trybie nieprocesowym: 
 • o ubezwłasnowolnienie, 
 • o separację na zgodny wniosek małżonków i zniesienie seperacji,
 • sprawy z elementem zagranicznym, w szczególności o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego,
 • rejestracja czasopism  i  dzienników.
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Krystyna Karwat

Data wytworzenia informacji
26.04.2012
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.